Zajęcia w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych

Jak pracujemy z uczniem w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych?

System pracy w Centrach wykorzystuje metodę projektu i strategię tzw. problem based learning, w której uczniowie realizują projekty edukacyjne, a ich proces uczenia – zgodnie z myślą Konfucjusza: „Powiedz mi a zapomnę. Pokaż, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – opiera się na rozwiązywaniu problemów.

W Centrach realizowane są zajęcia z wybranych kompetencji kluczowych z języka angielskiego, nauk matematyczno – przyrodniczych, przedsiębiorczości, technologii informacyjno-komunikacyjnych, kompetencji społecznych oraz umiejętności uczenia się. Zajęcia są dedykowane uczniom trzech etapów edukacyjnych odzielnie:

  • pierwszy etap - uczniowie szkół podstawowych klas 5-6,
  • drugi etap - uczniowie szkół podstawowych klas 7-8 i klas gimnazjalnych
  • trzeci etap - uczniom szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym lub po zajęciach dydaktycznych w wybranych szkołach lub innych punktach związanych z nauką i edukacją, które zgłosiły się do udziału w inicjatywie Małopolskie Talenty i zostały zakwalifikowane w ramach konkursów realizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Wykaz podmiotów prowadzących zajęcia dla uczniów w ramach Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.