Małopolskie Talenty

Konkurs na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ - edycja 2022

Zapraszamy wszystkich uczniów uczestniczących w zajęciach w CWUZ i ich nauczycieli do udziału w konkursie, którego przedmiotem jest prezentacja wybranego projektu, zrealizowanego podczas zajęć pozaszkolnych z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać do 11 marca 2022 r., a praca konkursowa musi być złożona do 15 kwietnia 2022 r.

Szczegóły dotyczące formalnych i merytorycznych warunków konkursu znajdują się w Regulaminie (zakładka uczeń/konkurs na projekt edukacyjny). Prosimy o zapoznanie się z jego postanowieniami i czekamy na ciekawe prezentacje konkursowe. Wiemy, że mimo zdalnej formy zajęć, która stawia nauczycieli i uczniów wobec wielu wyzwań,  w CWUZ realizowanych jest wiele wartościowych projektów. Warto więc zaprezentować ich efekty w ramach konkursu. Dla laureatów konkursu- członków nagrodzonych i wyróżnionych zespołów - przewidziano  atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Szczegółowy terminarz konkursu  

Logotypy