Małopolskie Talenty

Oferta bezpłatnych szkoleń dla rad pedagogicznych w ramach projektu pn. Małopolskie Talenty

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących na temat Jak pracować z uczniem zdolnym w szkole z wykorzystaniem rozwiązań projektu Małopolskie Talenty?

 W ramach szkoleń uczestnicy:  pogłębią znajomość  psychologiczno-pedagogicznej charakterystyki ucznia zdolnego, przeanalizują możliwości diagnozowania uczniów zdolnych, poznają programy zajęć kierowanych do uczniów zdolnych, umożliwiających rozwijanie kompetencji przedmiotowych i ponadprzedmiotowych.

Czas trwania każdego spotkania to 4 godz. dydaktyczne.

Szkolenia będą realizowane od października 2021 r, w terminach i godzinach ustalanych każdorazowo z zainteresowanymi szkołami.

Warunkiem  udziału jest przesłanie do 20 września 2021 r. formularza zgłoszeniowego szkoły, zgodnego z załączonym wzorem. Limit szkoleń dla rad pedagogicznych, które mogą zostać zrealizowane  w ramach projektu, wynosi maks. 22. W przypadku większej liczby zgłoszeń o zakwalifikowaniu szkoły do przeszkolenia będzie decydować kolejność przesłania Formularza zgłoszeniowego.

Wypełniony formularz należy przesłać pocztą elektroniczną jako skan na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Po zakwalifikowaniu szkoły organizator udostępni osobie odpowiedzialnej za organizację szkolenia wzór formularza zgłoszeniowego, który musi wypełnić każda osoba aplikująca do udziału w szkoleniu. Nauczyciele ze zgłoszonej szkoły będą też zobligowani do wypełnienia Deklaracji uczestnictwa w projekcie (= deklaracji uczestnictwa w szkoleniu).

UWAGA! Udział w szkoleniu nie obliguje nauczycieli do uczestnictwa w jakichkolwiek innych działaniach projektowych.

Poniżej Regulamin wraz z załącznikami:

1. Regulamin rekrutacji i wsparcia nauczycieli

2. Formularz zgłoszeniowy szkoły

3. Formularz zgłoszeniowy indywidualny dla nauczyciela (składają wyłacznie nauczyciele wskazani przez szkołę na podstawie formularza zgłoszeniowego szkoły)

4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla nauczyciela

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 18 443 80 01, w. 16; osoba do kontaktu: kierownik projektu Małopolskie Talenty po stronie MCDN Krystyna Dynowska-Chmielewska.

 

 

Logotypy