Małopolskie Talenty

Wsparcie nauczycieli CWUZ i akredytacja w okresie prowadzenia zajęć zdalnych

Mimo zmiany formy pracy CWUZ na zdalną, wprowadzoną w związku z regulacjami formalnymi obowiązującymi w okresie pandemii, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli kontynuuje realizację swoich zadań w zakresie wsparcia nauczycieli CWUZ.

Nauczyciele mogą nadal korzystać z konsultacji (w formie stacjonarnej, on -line, mailowo lub telefonicznie) oraz uczestniczyć w pracach sieci współpracy i samokształcenia. Prowadzimy także zdalne obserwacje - jesteśmy obecni na zajęciach za pośrednictwem linków do spotkań, odbywających się na platformach, wykorzystywanych przez poszczególne CWUZ.

W związku z licznymi bieżącymi zmianami harmonogramów zajęć w CWUZ zmieniamy termin informowania o planowanej obserwacji zajęć: z 7-dniowego na 3- dniowy. Umożliwi nam to bardziej elastyczne reagowanie w sytuacji odwołania lub przesunięcia zajęć, które miały podlegać obserwacji i pozwoli na wybór kolejnych osób do zdalnej wizyty monitorującej. Zaktualizowany Regulamin rekrutacji i wsparcia nauczycieli w ramach projektu Małopolskie Talenty, obowiązujący po konkursie nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-03/18, uwzględniający zmianę znajduję się pod wskazanym linkiem: Regulamin rekrutacji i wsparcia nauczycieli.

Nadal prowadzimy także akredytację CWUZ. Do czasu zakończenia zajęć w formie zdalnej będzie ona polegać na zbieraniu informacji o pracy CWUZ z różnych źródeł, głownie z informacji, pozyskanych od ekspertów powiatowych ds. wsparcia merytoryczno- metodycznego kadry oświatowej, na podstawie przygotowania i prowadzenia obserwacji zajęć. W związku z tym do końca pracy zdalnej CWUZ zmianie ulega część standardów akredytacji, dotycząca bazy na potrzeby zajęć – będziemy dokonywać analizy zasobów bazowych CWUZ pod kątem umożliwienia realizacji zajęć prowadzonych na odległość. Zaktualizowane Zasady akredytacji CWUZ znajduję się pod wskazanym linkiem: Standardy akredytacji CWUZ.

Logotypy