Małopolskie Talenty

Szkolenia dla nauczycieli

Szanowni Państwo Nauczyciele zgłoszeni do udziału w szkoleniu w ramach projektu Małopolskie Talenty!

Uprzejmie informuję, że 5 września 2020 r. rozpoczynamy realizację warsztatów dla nauczycieli CWUZ z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych, na które została Pani zgłoszona/został Pan zgłoszony przez beneficjenta projektu konkursowego Małopolskie Talenty. Zajęcia odbędą się zgodnie z przesłanym drogą mailową indywidualnym harmonogramami szkoleń w Krakowie.

 Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie  indywidualnego zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego pod poniższym linkiem.

http://www.mcdn.nazwa.pl/formularz_mt/mt_ind.php.

Zgłoszenia należy dokonać do 1 września 2020 r. Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem udziału w  warsztatach.

Przypominamy, że warunkiem uzyskania zaświadczenia uprawniającego do prowadzenia zajęć w CWUZ jest obecność na min. 80% godzin zajęć  ze wszystkich przewidzianych do realizacji w załączonym  harmonogramie oraz przygotowanie pozytywnie ocenionej pracy zaliczeniowej.

Logotypy