Małopolskie Talenty

Małopolskie talenty spotkały się podczas Forum

Zgodnie z planem, 22 i 23 czerwca 2020 r odbyło się Forum Młodych Talentów, stanowiące podsumowanie pracy Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych w roku szkolnym 2019/2020. Uczestnicy wysłuchali wykładów motywujących do rozwijania  pasji i talentów, poznali wyniki konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w  CWUZ  oraz obejrzeli wybrane prezentacje  efektów prac zespołów projektowych. 

 Swoją drogę do sukcesu zaprezentowali wykładowcy:

Leszek Skocki - były dyrektor ds. IT w Miasteczku Multimedialnym, programista, właściciel Cyfrowej Agencji Reklamowej oraz założyciel Szkoły Programowania Cybertree, która prowadzi zajęcia z programowania gier komputerowych dla dzieci i młodzieży. Od wielu lat zajmuje się tworzeniem oprogramowania, multimediami oraz działalnością szkoleniową;

dr Tomasz Zacłona, pracownik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  trener, doradca i konsultant współpracujący z instytucjami szkoleniowymi, podmiotami gospodarczymi i organizacjami non-profit.
Obaj inspirujący goście w trakcie  wykładów, odwołując się do własnych doświadczeń, wspólnie definiowali pojęcie sukcesu, wskazywali możliwe kierunki pogłębiania zainteresowań i uzdolnień oraz zachęcali do poszukiwania własnej ścieżki rozwoju

Ważnym punktem spotkania było ogłoszenie wyników Konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ. Wybrane prace zostały zaprezentowane w ostatniej części  spotkania.

Oprócz około 200 uczniów i nauczycieli CWUZ w spotkaniu uczestniczyli: beneficjenci projektów konkursowych, nauczyciele CWUZ, kierownictwo i członkowie zespołów projektowych ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Ze względu na sytuację epidemiczną Forum odbyło się w formie zdalnej. Mimo to, zgodnie ze swoją nazwą, stało się okazją do prezentacji ciekawych punktów widzenia i wymiany doświadczeń. 

Logotypy