Małopolskie Talenty

Rozstrzygnięcie konkursu na CWUZ dla kształcenia ogólnego

Został rozstrzygnięty konkurs na tworzenie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych w ramach inicjatywy „Małopolskie Talenty” dla kształcenia ogólnego.

Lista wyłonionych Beneficjentów znajduje się pod wskazanym linkiem:  lista projektów wybranych do dofinansowania.

Dziękujemy, że  wykorzystaliście szansę wsparcia uczniów zdolnych w waszych szkołach w ramach inicjatywy „Małopolskie Talenty” i gratulujemy przyznanego dofinansowania na realizację Państwa projektów tworzenia Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Logotypy