Małopolskie Talenty

Wyniki konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych w roku szkolnym 2019/2020

Informujemy, że rozstrzygnięto konkurs na projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Komisja Konkursowa zakończyła ocenę prac i przyznała 11 nagród i 13 wyróżnień. Zestawienie wyników konkursu znajduje się w załączniku.

Nagrody w konkursie na projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych w roku szkolnym 2019/2020 będą w czerwcu dystrybuowane do Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych, w celu indywidualnego odbioru ich przez uczniów w siedzibach CWUZ/szkołach.

Nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy osiągniętych wyników.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a nauczycielom za wsparcie zespołów projektowych.

Logotypy