Małopolskie Talenty

Konkurs na tworzenie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych otwarty!

31 sierpnia Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

Instytucją Organizującą Konkurs jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się 30 września 2016 r. i będzie prowadzony do 2 listopada 2016 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2017 r.

Więcej informacji na stronie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

 

 

Logotypy