Małopolskie Talenty

Rekrutacja na warsztaty dla nauczycieli CWUZ – kluczowe kompetencje przedmiotowe

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna indywidualną rekrutację nauczycieli, skierowanych przez Beneficjentów projektów konkursowych projektu Małopolskie Talenty na warsztaty dla nauczycieli Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ) z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych – matematyka, język angielski, przedsiębiorczość, TIK.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej Regulaminami, określającymi warunki  i zasady uczestnictwa w projekcie oraz z harmonogramem warsztatów, a  następnie  o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego.
Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja 2017 r.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Merytoryczne projektu Małopolskie Talenty po stronie MCDN, tel. 18 443 80 01, w. 16, w dni robocze, w godz. 8.00-15.00

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach, organizowanych przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu Małopolskie Talenty

 

Regulamin wsparcia nauczycieli CWUZ przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu Małopolskie Talenty

Harmonogram warsztatów dla nauczycieli CWUZ- kluczowe kompetencje przedmiotowe

Elektroniczny formularz  zgłoszeniowy

Logotypy