Małopolskie Talenty

Zbliża się diagnoza uzdolnień uczniów

W pierwszej połowie czerwca odbędzie się w szkołach objętych projektem diagnoza uzdolnień uczniów.

W szkołach podstawowych w dniach 6 i 13 czerwca, natomiast w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w dniach 7 i 14 czerwca uczniowie przystąpią do testów badających kompetencje w zakresie języków obcych, przedsiębiorczości, matematyki, technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Na podstawie wyników uczniowie będą kwalifikowani do udziału w zajęciach, które od września rozpoczną się w szkołach.

Dokumenty dotyczące procesu diagnozy uzdolnień uczniów znajdują się w zakładce „Ważne dokumenty„.

Logotypy