Małopolskie Talenty

Rekrutacja na warsztaty dla nauczycieli CWUZ – kluczowe kompetencje ponad przedmiotowe

Stowarzyszenie WIOSNA  prowadzi rekrutację na warsztaty dla nauczycieli Centrów Wspierania Uczniów Zdolnych (CWUZ) z zakresu kluczowych kompetencji ponadprzemiotowych.

Warsztaty służą przygotowaniu kadry nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu kompetencji społecznych i uczenia się, a przeszkoleni nauczyciele będą odpowiedzialni za wdrożenie przygotowanego w ramach Projektu Programu Szkoleniowego dla uczniów zdolnych poprzez prowadzenie szkoleń dla grup uczniów zrekrutowanych do Projektu „Małopolskie Talenty”.

W warsztatach uczestniczyć mogą nauczycie kierowani przez Beneficjentów projektów konkursowych projektu „Małopolskie Talenty”.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem określającym warunki uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 26 czerwca 2017 r.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Merytoryczne projektu „Małopolskie Talenty” po stronie Stowarzyszenia WIOSNA , tel.: 785 820 224, w godz. 9.00 – 16.00

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach dla nauczycieli organizowanych przez Stowarzyszenia WIOSNA w ramach projektu „Małopolskie Talenty”

Załącznik nr 1 do Regulaminu: Formularz skierowania kadry pedagogicznej do przeszkolenia w ramach warsztatów dla nauczycieli CWUZ – Kompetencje ponadprzedmiotowe

Załącznik nr 2 do Regulaminu: Formularz rekrutacyjny dla Nauczycieli kompetencji kluczowych ponadprzedmiotowych

Załącznik nr 3 do Regulaminu: Deklaracja uczestnictwa dla Nauczyciela do projektu „Małopolskie Talenty”

Załącznik nr 4 do Regulaminu: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Beneficjentowi przez Stowarzyszenie

Logotypy