Małopolskie Talenty

Rekrutacja na warsztaty dla nauczycieli CWUZ w ramach projektu Małopolskie Talenty- kluczowe kompetencje przedmiotowe, III edycja

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna indywidualną rekrutację nauczycieli, skierowanych przez Beneficjentów projektów konkursowych projektu Małopolskie Talenty na warsztaty dla nauczycieli Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ) z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych – matematyka, język angielski, przedsiębiorczość, TIK.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej Regulaminami, określającym warunki i zasady uczestnictwa w projekcie oraz z harmonogramem warsztatów, a następnie o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia należy dokonać do 3 dni od przesłania przez Beneficjentów projektów konkursowych skierowania nauczycieli do udziału w warsztatach.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Merytoryczne projektu Małopolskie Talenty po stronie MCDN, tel. 18 443 80 01, w. 16, w dni robocze, w godz. 8.00-15.00

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach, organizowanych przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu Małopolskie Talenty

Regulamin wsparcia nauczycieli CWUZ przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu Małopolskie Talenty.

Harmonogram warsztatów dla nauczycieli CWUZ- kluczowe kompetencje przedmiotowe

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

Logotypy