Małopolskie Talenty

Nowy konkurs na tworzenie CWUZ dla kształcenia zawodowego

Został ogłoszony nowy konkurs na tworzenie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych w ramach inicjatywy „Małopolskie Talenty” dla kształcenia zawodowego.

Organizatorem konkursu jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Nabór wniosków trwa od  30 listopada 2018 r. do 15 maja 2019 r.

Do udziału w konkursie zapraszamy organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne (ponadpodstawowe) kształcenia zawodowego w Małopolsce kończące się maturą.

Każdy sam decyduje jaki CWUZ tworzy, tak aby powstałe Centra odpowiadały Państwa potrzebom, dając możliwość powstania Centrum na poziomie jednej szkoły z wybranych przez Państwa kompetencji kluczowych.

Chcesz dowiedzieć się szczegółów realizacji przedsięwzięcia? Zapraszamy do odwiedzenia zakładki Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych a także strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości: Poddziałanie 10.2.1. Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT i Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR

Logotypy