Małopolskie Talenty

Spotkania informacyjne w sprawie diagnozy uzdolnień

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na spotkania informacyjne w sprawie diagnozy uzdolnień uczniów, która prowadzona jest w projekcie „Małopolskie Talenty” we współpracy z beneficjentami projektów konkursowych.

 Spotkanie kierowane jest do dyrektorów szkół  objętych projektem, w których będzie przeprowadzona diagnoza uzdolnień uczniów z powiatów: gorlickiego, miasta Kraków, miasta Nowy Sącz, myślenickiego, nowosądeckiego, olkuskiego, tatrzańskiego, wadowickiego.

Uprzejmie prosimy o uczestnictwo w spotkaniu jednej osoby ze szkoły, odpowiedzialnej w danej placówce za  organizację diagnozy uzdolnień tj. dyrektora lub upoważnionego nauczyciela.

Spotkania  odbędą się:

w dniu 6 listopada 2017 roku  w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w  Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61,

w godz. 10.00 – 12.00,w auli na pierwszym piętrze
dla powiatów: gorlickiego,  miasta Nowy Sącz, nowosądeckiego.

w dniu 8 listopada 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, Osiedle Teatralne  4a,

w auli na parterze ( sala 23 B), w godz:

    • 10.00 -12.00 dla powiatów: myślenickiego, olkuskiego, tatrzańskiego, wadowickiego,
    • 12.30 -14.30 dla miasta Kraków

Program spotkania:

  1. Informacja o projekcie „Małopolskie Talenty” i zakresie współpracy MCDN z beneficjentami projektów konkursowych oraz szkołami,
  2. Diagnoza uzdolnień- założenia ogólne,
  3. Organizacyjne i merytoryczne aspekty nominacji uczniów w ramach diagnozy uzdolnień- procedury, narzędzia,
  4. Zasady prowadzenia testów uzdolnień uczniów- procedury, narzędzia.

Logotypy