Małopolskie Talenty

Rekrutacja na warsztaty dla nauczycieli cwuz w ramach projektu małopolskie talenty – kluczowe kompetencje ponadprzedmiotowe

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna indywidualną rekrutację nauczycieli, skierowanych przez Beneficjentów projektów konkursowych projektu Małopolskie Talenty na warsztaty  dla nauczycieli Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych z zakresu kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych – kompetencje społeczne i umiejętność  uczenia się.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej Regulaminami, określającym warunki
i zasady uczestnictwa w projekcie oraz z harmonogramem warsztatów, a  następnie
o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia należy dokonać do 3 dni od przesłania przez Beneficjentów projektów konkursowych skierowania nauczycieli do udziału w warsztatach, tj do 18.01.2018r.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Merytoryczne projektu Małopolskie Talenty po stronie MCDN, tel. 18 443 80 01, w. 16, w dni robocze, w godz. 8.00-15.00.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach, organizowanych przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu Małopolskie Talenty

Regulamin wsparcia nauczycieli CWUZ przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu Małopolskie Talenty

Harmonogram warsztatów dla nauczycieli CWUZ- kluczowe kompetencje ponadprzedmiotowe /przedmiotowe

 

Logotypy