Małopolskie Talenty

Informacja o kolejnej edycji diagnozy uzdolnień uczniów w ramach projektu małopolskie talenty: styczeń – czerwiec 2018

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli uprzejmie informuje, że rozpoczyna kolejną  edycję diagnozy uzdolnień uczniów w ramach projektu Małopolskie Talenty, w powiatach i na etapach:

brzeski – etap III (klasy 1-2 LO i 1-3 technikum)

gorlicki – etap I (klasy 4-5 szkoły podstawowej;)

gorlicki – etap II (klasy 7 szkoły podstawowej i klasy 2gimnazjum);

gorlicki – etap III( klasy 1-2 LO i 1-3 technikum)

m. Kraków – etap I (klasy 4-5 szkoły podstawowej;)

limanowski –etap I (klasy 4-5 szkoły podstawowej;)

Nowy Sącz – etap II (klasy 7 szkoły podstawowej klasy 2 gimnazjum);

nowosądecki – etap II (klasy 7 szkoły podstawowej i klasy 2 gimnazjum);

tatrzański – etap II (klasy 4-5 szkoły podstawowej);

tatrzański - etap II( klasy 7 szkoły podstawowej i klasy 2 gimnazjum)

Diagnoza będzie prowadzona w dwóch częściach :

  • nominacje uczniów w szkołach – do 14.02.2018
  • testy uzdolnień dla nominowanych uczniów : 25. 04. 2018

UWAGA: Diagnozą mogą być objęci wyłącznie uczniowie, którzy nie uczestniczyli w jej poprzednich edycjach w ramach projektu Małopolskie Talenty.

Regulamin wsparcia uczniów w ramach projektu Małopolskie Talenty wraz z załącznikami, terminarz diagnozy oraz Szczegółowa instrukcja przeprowadzenia testów – poniżej.

Przypominamy, że  testy uzdolnień mają charakter psychologiczny, nie diagnozują osiągnięć uczniów i nie wymagają żadnego przygotowania, np. w postaci ćwiczeń, powtórki materiału nauczania z danego przedmiotu itp. W ramach przygotowania do testów należy zadbać jedynie o to, by uczeń w dniu badania był wypoczęty oraz gotowy do otwartego i twórczego myślenia. Prosimy Państwa Nauczycieli i Rodziców o zapewnienie uczniom takiej gotowości,  a wszystkim piszącym testy życzymy powodzenia.

zał. nr 1 do regulaminu: Instrukcja organizacji i przeprowadzenia testów uzdolnień

zał. nr 2 do regulaminu: Deklaracja uczestnictwa

Zał. nr 3 do regulaminu: Zakres danych osobowych

Prezentacje:

Ogólne założenia diagnozy uzdolnień uczniów w ramach projektu Małopolskie Talenty

Diagnoza uzdolnień uczniów

Logotypy