Zgodnie z przyjętym harmonogramem wyniki diagnozy uzdolnień do dnia 26.01.2018 r. zostały przekazane realizatorom projektów konkursowych (odpowiednio: Urząd Miasta Krakowa, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice, Fundacja Sądecka, Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza) w celu przesłania ich do szkół.

W związku z powyższym pytania o wyniki diagnozy należy kierować do szkół, w których uczniowie pisali testy.

Jak wynika z harmonogramu diagnozy, nie planuje się  publikacji list wynikowych oraz nie udziela się informacji telefonicznych na ten temat w żadnym z biur projektu.