Rekrutacja uczniów do projektu

Rekrutacja do projektu polega na nominacji nauczycielsko–rodzicielskiej z zakresu wybranej kompetencji kluczowej przedmiotowej: matematyczno–przyrodniczej, przedsiębiorczości, j. angielskiego i technologii informacyjno–komunikacyjnych. Nominuje nauczyciel w porozumieniu z uczniem oraz rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia.

Uczeń może zostać nominowany z danej kompetencji kluczowej przedmiotowej tylko do jednej edycji zajęć w ramach jednego etapu edukacyjnego. Uczeń może zostać nominowany z tej samej kompetencji kluczowej dopiero na kolejnym etapie edukacyjnym.

Etapy edukacyjne w projekcie dla potrzeb nominacji to:

  • I etap edukacyjny: nominacja dla uczniów klas 4-5 szkoły podstawowej,
  • II etap edukacyjny: nominacja dla uczniów klas 6-7 szkoły podstawowej,
  • III etap edukacyjny: nominacja dla uczniów wszystkich klas szkoły ponadpodstawowej za wyjątkiem ostatniej klasy oraz w szczególnych przypadkach dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej (klas gimnazjalnych).

Narzędzia do nominacji ucznia do projektu - arkusze nominacyjne:

Regulamin wsparcia ucznia: