Małopolskie Talenty

Nowa oferta bezpłatnych szkoleń dla rad pedagogicznych w ramach projektu pn. Małopolskie Talenty

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących na tematJak pracować z uczniem zdolnym w szkole z wykorzystaniem rozwiązań projektu Małopolskie Talenty?

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i wsparcia nauczycieli w ramach projektu Małopolskie Talenty w szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele wszystkich specjalności z II i III etapu edukacyjnego (kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz kl. I-IV liceów) a także psycholodzy i pedagodzy zatrudnieni w szkole. Szkolenie nie obejmuje nauczycieli kl. I-III szkoły podstawowej.

 W ramach szkoleń uczestnicy:  pogłębią znajomość  psychologiczno-pedagogicznej charakterystyki ucznia zdolnego, przeanalizują możliwości diagnozowania uczniów zdolnych, poznają programy zajęć kierowanych do uczniów zdolnych, umożliwiających rozwijanie kompetencji przedmiotowych i ponadprzedmiotowych.

Czas trwania każdego spotkania to 4 godz. dydaktyczne.

Szkolenia będą realizowane w okresie: wrzesień - październik 2022 r. w terminach i godzinach ustalanych każdorazowo z zainteresowanymi szkołami. Warunkiem  udziału jest przesłanie we wrześniu 2022 r. formularza zgłoszeniowego szkoły, zgodnego z załączonym wzorem. W przypadku większej liczby zgłoszeń o zakwalifikowaniu szkoły do przeszkolenia będzie decydować kolejność przesłania Formularza zgłoszeniowego.

Wypełniony formularz należy przesłać pocztą elektroniczną jako skan na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Po zakwalifikowaniu szkoły organizator udostępni osobie odpowiedzialnej za organizację szkolenia wzór formularza zgłoszeniowego, który musi wypełnić każda osoba aplikująca do udziału w szkoleniu. Nauczyciele ze zgłoszonej szkoły będą też zobligowani do wypełnienia Deklaracji uczestnictwa w projekcie (= deklaracji uczestnictwa w szkoleniu).

UWAGA! Udział w szkoleniu nie obliguje nauczycieli do uczestnictwa w jakichkolwiek innych działaniach projektowych.

Poniżej Regulamin wraz z załącznikami:

1. Regulamin rekrutacji i wsparcia nauczycieli

2. Formularz zgłoszeniowy szkoły

3. Formularz zgłoszeniowy indywidualny dla nauczyciela (składają wyłącznie nauczyciele wskazani przez szkołę na podstawie formularza zgłoszeniowego szkoły)

4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla nauczyciela

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 18 443 80 01, w. 15; osoba do kontaktu: nauczyciel konsultant ds. szkoleń rad pedagogicznych - Anna Podbielska.

Logotypy