Małopolskie talenty

Logo Unii Europejskiej

Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych

Co to są Centra Wsparcia Uczniów Zdolnych?

Centra Wsparcia Uczniów Zdolnych (tzw. CWUZ) to pozaszkolne ośrodki wspierające rozwój uzdolnień poznawczych uczniów w obszarze kompetencji kluczowych. Centra  miesczą się w wybranych szkołach lub innych punktach związanych z nauką i edukacją, które zgłosiły się do udziału w inicjatywie Małopolskie Talenty i zostały zakwalifikowane w ramach konkursów realizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Zajęcia w Centrach są dedykowane uczniom szkół podstawowych klas 5-6, klas 7-8 i klas gimnazjalnych oraz uczniom szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.

Jakie rodzaje kompetencji wspieramy?  

Zgodnie z podejściem i strategią edukacyjną Unii Europejskiej, kompetencje kluczowe rozumiane jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw są dziś potrzebne na każdym etapie życia. Ponieważ kompetencje te wspierają samorealizację i rozwój osobisty, poczucie bycia aktywnym obywatelem, integrację społeczną i w efekcie także przyszłe zatrudnienie.

W Centrach realizowane są zajęcia z wybranych kompetencji kluczowych z języka angielskiego, nauk matematyczno – przyrodniczych, przedsiębiorczości, technologii informacyjno-komunikacyjnych, kompetencji społecznych oraz umiejętności uczenia się.

 

Co kształtuje i na czym polega współpraca międzyprojektowa?

Pola współpracy międzyprojektowej:

 • Rekrutacja uczniów – Beneficjent projektu konkursowego rekrutuje uczniów do projektu konkursowego i koordynacyjnego (MCDN, UWMW).
 • Diagnoza uzdolnień uczniów – Beneficjent projektu konkursowego organizuje w szkołach diagnozę (MCDN).
 • Szkolenia i wsparcie dla nauczycieli – Beneficjent projektu konkursowego wskazuje kadrę nauczycieli na szkolenia (MCDN).
 • Realizacja: Letniej Szkoły Młodych Talentów (MCDN, UMWM) , konkursów dla uczniów (MCDN, UMWM), Forum Młodych Talentów (MCDN)  - Beneficjent projektu konkursowego  promuje inicjatywę wśród uczniów i zbiera dokumenty kwalifikacyjne do danych inicjatyw.
 • Promocja projektów (UMWM) – Beneficjent projektu konkursowego stosuje logo projektowe „Małopolskie Talenty oraz plakat i ulotkę.
 • Koordynacja tworzenia i działalności CWUZ – sieci CWUZ (UMWM) - Beneficjent projektu konkursowego współpracuje  w kwestiach organizacyjnych z Beneficjentem projektu koordynacyjnego.
 • akredytacja CWUZ (MCDN) - Beneficjent projektu konkursowego poddaje się procesowi badania jakości zajęć w CWUZ.

Dokumenty regulujące współpracę:

 • Załącznik nr 13 do regulaminu konkursu 10.1.5 typ C.
 • Umowa o współpracy w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (MCDN).
 • Umowa licencyjna (UMWM).
 • Standardy akredytacji CWUZ.

 

 

 

 

 

 

Po co akredytować CWUZ?

Akredytacja to proces weryfikacji standardów działalności Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych:

 • bazowych,
 • kadrowych,
 • orgranizacyjnych,
 • dydaktyczych

Prowadzona jest obligatoryjnie w każdym Centrum, w celu zapewnienia jakości zajęć dla uczniów.

Zasady akredytacji okreslone zostały w Standardach akredytacji CWUZ 2019-2020.

Obszary funkcjonowania CWUZ

Centra Wsparcia Uczniów Zdolnych działające na wybranych obszarach w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019

 1. Małopolskie Talenty - III etap edukacyjny -  powiat brzeski, Twórca CWUZ: Powiat Brzeski
 2. Małopolskie Talenty - III etap edukacyjny -  powiat gorlicki, Twórca CWUZ: Powiat Gorlicki
 3. Małopolskie Talenty - I etap edukacyjny -  powiat limanowski, Twórca CWUZ: Humaneo
 4. Małopolskie Talenty - I etap edukacyjny - powiat gorlicki, Twórca CWUZ: Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice
 5. Małopolskie Talenty - II etap edukacyjny -  powiat gorlicki, Twórca CWUZ: Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice
 6. Małopolskie Talenty - II etap edukacyjny -  Miasto Nowy Sącz, Twórca CWUZ: Fundacja Sądecka
 7. Małopolskie Talenty - II etap edukacyjny -  powiat nowosądecki, Twórca CWUZ: Fundacja Sądecka
 8. Małopolskie Talenty - I etap edukacyjny -  powiat tatrzański, Twórca CWUZ: Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza  
 9. Małopolskie Talenty - II etap edukacyjny -  powiat tatrzański, Twórca CWUZ: Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza

Centra Wsparcia Uczniów Zdolnych działające na wybranych obszarach w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022

 1. Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - powiat gorlicki, Twórca CWUZ: Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice 
 2. Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Kłaj, Twórca CWUZ: Gmina Kłaj - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
 3. Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Sułoszowa, Twórca CWUZ: Gmina Sułoszowa
 4. Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Ciężkowice, Twórca CWUZ: Gmina Ciężkowice
 5. Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Gnojnik, Twórca CWUZ: Gmina Gnojnik
 6. Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Bobowa, Twórca CWUZ: Gmina Bobowa
 7. Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Rabka-Zdrój, Twórca CWUZ: Gmina Rabka-Zdrój
 8. Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Miejska Kraków, Twórca CWUZ: Gmina Miejska Kraków
 9. Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Bystra – Sidzina, Twórca CWUZ: Gmina Bystra-Sidzina
 10. Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Babice, Twórca CWUZ: Gmina Babice
 11. Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, Twórca CWUZ: Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
 12. Małopolskie Talenty - III etap edukacyjny -    powiat nowosądecki, Twórca CWUZ: Powiat Nowosądecki
 13. Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Bukowina Tatrzańska, Gmina Biały Dunajec, Twórca CWUZ: Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza
 14. Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Koniusza, Twórca CWUZ: Gmina Koniusza
 15. Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Mogilany, Twórca CWUZ: Gmina Mogilany
 16. Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Iwanowice, Twórca CWUZ: Gmina Iwanowice
 17. Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Pałecznica, Twórca CWUZ: Gmina Pałecznica
 18. Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Alwernia, Twórca CWUZ: Gmina Alwernia
 19. Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Olkusz, Twórca CWUZ: Gmina Olkusz - Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu
 20. Małopolskie Talenty - I, II i III etap edukacyjny - Miasto Nowy Sącz, Twórca CWUZ: Fundacja Sądecka
 21. Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Wojnicz, Twórca CWUZ: Gmina Wojnicz
 22. Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Wolbrom, Twórca CWUZ: Gmina Wolbrom
 23. Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Jabłonka, Twórca CWUZ: Gmina Jabłonka
 24. Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Poronin, Gmina Kościelisko, Gmina Biały Dunajec, Twórca CWUZ: Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza
 25. Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Raciechowice, Twórca CWUZ: Stowarzyszenie Integracji, Rozwoju i Promocji Wsi Czasław
 26. Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Sucha Beskidzka, Twórca CWUZ: Gmina Sucha Beskidzka

 

 

 

 

Jak powstaje i działa Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych?

cwuz

 

cwuz1

 Ważne dokumenty:

Programy i scenariusze zajęć w Centarch Wsparica Uczniów zdolnych:

Ważne dokumenty - Dzienniki zajęć w CWU

kompetencje kluczowe przedmiotowe:

Cz.I - Dziennik zajęć z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych

Cz. II - Plan projektu do dziennika zajęć z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych 

kompetencje kluczowe ponadprzedmiotowe:

Dziennik zajęć z zakresu kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych

 

Logotypy