Małopolskie Talenty

Po co akredytować CWUZ?

Akredytacja to proces weryfikacji standardów działalności Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych:

  • bazowych,
  • kadrowych,
  • orgranizacyjnych,
  • dydaktyczych

Prowadzona jest obligatoryjnie w każdym Centrum, w celu zapewnienia jakości zajęć dla uczniów.

Zasady akredytacji okreslone zostały w Standardach akredytacji:

  Standardach akredytacji CWUZ 2019-2020 - wersja archiwalna

 Standardach akredytacji CWUZ 2020-2021 - wersja obowiązująca

 

Logotypy