Fundusze Europejskie (Program Regionalny) Małopolska Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny)

Co to jest CWUZ?

Centra Wsparcia Uczniów Zdolnych (tzw. CWUZ) to pozaszkolne ośrodki wspierające rozwój uzdolnień poznawczych uczniów w obszarze kompetencji kluczowych. Zajęcia w Centrach są dedykowane uczniom szkół podstawowych klas 4-6, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Jakie rodzaje kompetencji wspieramy?  

Zgodnie z podejściem i strategią edukacyjną Unii Europejskiej, kompetencje kluczowe rozumiane jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw są dziś potrzebne na każdym etapie życia. Ponieważ kompetencje te wspierają samorealizację i rozwój osobisty, poczucie bycia aktywnym obywatelem, integrację społeczną i w efekcie także przyszłe zatrudnienie.

W Centrach realizowane będą zajęcia z wybranych kompetencji kluczowych z języka angielskiego, nauk matematyczno – przyrodniczych, przedsiębiorczości, technologii informacyjno-komunikacyjnych, kompetencji społecznych oraz umiejętności uczenia się.

Jak pracujemy z uczniem?

System pracy w Centrach wykorzystuje metodę projektu i strategię tzw. problem based learning, w której uczniowie realizują projekty edukacyjne, a ich proces uczenia – zgodnie z myślą Konfucjusza: „Powiedz mi a zapomnę. Pokaż, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – opiera się na rozwiązywaniu problemów.

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym w wybranych szkołach lub innych punktach związanych z nauką i edukacją, które zgłosiły się do udziału w inicjatywie MAŁOPOLSKIE TALENTY i zostały zakwalifikowane w ramach konkursu realizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Dokumenty dotyczące nominacji i diagnozy uczniów:

  1. Instrukcja nominacji ucznia
  2. Oświadczenie nauczyciela nominującego (kolor)Oświadczenie nauczyciela nominującego (czarno-biały)
  3. Arkusze nominacji

 

  1. Deklaracja uczestnictwa (kolor)Deklaracja uczestnictwa (czarno-biały)
  2. Regulamin wsparcia dla ucznia w projekcie koordynacyjnym Małopolskie Talenty

Dokumenty dodatkowe:

Opis założeń wsparcia uczniów

Zasady tworzenia i funkcjonowania Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w inicjatywie MAŁOPOLSKIE TALENTY!