Fundusze Europejskie (Program Regionalny) Małopolska Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny)

WYDŁUŻENIE TERMINU ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH DLA POWIATÓW: NOWY SĄCZ, NOWOSĄDECKI


WYDŁUŻENIE TERMINU ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH DLA POWIATÓW:
NOWY SĄCZ, NOWOSĄDECKI

W związku z opóźnieniem rozpoczęcia zajęć w CWUZ dla uczniów z powiatów: Nowy Sącz i nowosądecki, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli informuje, że dla zespołów z tych powiatów przedłużony został termin składania zgłoszeń do konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ.

Termin złożenia formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w cz. IV pkt 1 lit a Regulaminu konkursu upłynie w dniu 14 maja 2018 roku , termin dostarczenia pracy konkursowej upłynie w dniu 4 czerwca 2018 roku.

Dokumenty składane po podanych terminach nie zostaną przyjęte.

Obowiązują wszystkie postanowienia dotychczasowego Regulaminu.