Fundusze Europejskie (Program Regionalny) Małopolska Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny)

WSPARCIE UCZNIA W PROJEKCIE MAŁOPOLSKIE TALENTY (I i II konkurs na CWUZ)– Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 I REKRUTACJA (NOMINACJA) UCZNIÓW DO PROJEKTU DLA I i II EDYCJI CWUZ

  • Arkusze nominacji

Język angielski (kolor)Język angielski (czarno-biały)
Matematyka (kolor) / Matematyka (czarno-biały)
Przedsiębiorczość (kolor) Przedsiębiorczość (czarno-biały)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (kolor)Technologie informacyjno-komunikacyjne (czarno-biały)

II DIAGNOZA UCZNIA W PROJEKCIE OBOWIĄZUJĄCA DLA I  I II EDYCJI CWUZ

WSPARCIE UCZNIA W PROJEKCIE MAŁOPOLSKIE TALENTY ( I konkurs na CWUZ) – Stowarzyszenie WIOSNA

 I REKRUTACJA (NOMINACJA) UCZNIÓW DO PROJEKTU

 II DIAGNOZA UCZNIA W PROJEKCIE

WSPARCIE NAUCZYCIELA W PROJEKCIE MAŁOPOLSKIE TALENTY ( I i II konkurs na CWUZ) Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REKRUTACJA NA SZKOLENIA Z KLUCZOWYCH KOMPETENCJI PRZEDMIOTOWYCH I PONADPRZEDMIOTOWYCH

WSPARCIE NAUCZYCIELA W PROJEKCIE MAŁOPOLSKIE TALENTY Stowarzyszenie WIOSNA

 REKRUTACJA NA SZKOLENIA Z KLUCZOWYCH KOMPETENCJI PONADPRZEDMIOTOWYCH

ARCHIWUM