Fundusze Europejskie (Program Regionalny) Małopolska Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny)
I  REGULAMIN WSPARCIA UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU „MAŁOPOLSKIE TALENTY” dla I i II edycji funkcjonowania Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych

Regulamin wsparcia uczniów w ramach projektu Małopolskie Talenty

Zał_nr 1 Instrukcja organizacji i przeprowadzenia testów uzdolnień

Zał _nr 2 Deklaracja uczestnictwa

Zał _nr 3 Zakres danych osobowych

II  NOMINACJA I DIAGNOZA UCZNIÓW dla drugiego konkursu na tworzenie CWUZ w 2017 roku
 1. Arkusze nominacji

Język angielski (kolor)Język angielski (czarno-biały)
Matematyka (kolor) / Matematyka (czarno-biały)
Przedsiębiorczość (kolor)Przedsiębiorczość (czarno-biały)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (kolor)

Technologie informacyjno-komunikacyjne (czarno-biały)

2. Prezentacje

I spotkanie informacyjne_założenia ogólne diagnozy

II spotkanie informacyjne_zasady diagnozy uzdolnień

III  NOMINACJA I DIAGNOZA UCZNIÓW dla pierwszego konkursu na tworzenie CWUZ
 1. Instrukcja diagnozy ucznia (aktualizacja)
 2. Instrukcja nominacji ucznia (aktualizacja)
 3. Oświadczenie nauczyciela nominującego (kolor)Oświadczenie nauczyciela nominującego (czarno-biały)
 4. Arkusze nominacji
 1. Deklaracja uczestnictwa (kolor)Deklaracja uczestnictwa (czarno-biały)
 2. Regulamin wsparcia dla ucznia w projekcie koordynacyjnym Małopolskie Talenty (aktualizacja)
IV  REKRUTACJA NAUCZYCIELI DO PROJEKTU
 1. Kluczowe kompetencje przedmiotowe
 1. Kluczowe kompetencje ponadprzedmiotowe
V  MATERIAŁY MERYTORYCZNE

1. Materiały dla CWUZ

2. Materiały dla zainteresowanych powstaniem CWUZ

 

VI  PROGRAMY DLA PROJEKTU MAŁOPOLSKIE TALENTY (na podstawie programów projektu DIAmenT)
 1. Szkoła podstawowa
 1. Gimnazjum

  3. Szkoła ponadgimnazjalna

 Archiwum