Fundusze Europejskie (Program Regionalny) Małopolska Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny)

Już niebawem - w III kwartale 2018 roku -  wystartuje na uproszczonych zasadach kolejny konkurs na tworzenie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych organizowany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Do udziału w konkursie zapraszamy każdego,  komu bliska jest  nowoczesna edukacja uczniów (szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, organizacje pozarządowe)

Każdy sam decyduje jaki CWUZ tworzy.

 

Dlaczego warto:

  •  wydobywanie potencjału, rozwój i inwestycja w uczniów i nauczycieli z pasją
  • budowanie elitarnego wizerunku szkoły wyróżniającej się aktywnym i kreatywnym środowiskiem
  • budowanie sieci partnerskich między szkołą a organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze edukacji

 

 

 

infografika