Fundusze Europejskie (Program Regionalny) Małopolska Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny)

infografika

Dlaczego warto:

  • wydobywanie potencjału, rozwój i inwestycja w uczniów i nauczycieli z pasją
  • budowanie elitarnego wizerunku szkoły wyróżniającej się aktywnym i kreatywnym środowiskiem

Ważne dokumenty:

Zasady tworzenia i funkcjonowania Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych

Opis założeń wsparcia uczniów

Standardy akredytacji CWUZ 2019-2020

Programy dla projektu Małopolskie Talenty (na podstawie programów projektu DIAmenT)

Szkoła podstawowa
Gimnazjum
Szkoła ponadgimnazjalna

Konkurs na tworzenie CWUZ dla kształcenia zawodowego (technika)

Został ogłoszony nowy konkurs na tworzenie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych w ramach inicjatywy „Małopolskie Talenty”.

Organizatorem konkursu jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Nabór wniosków trwa od  30 listopada 2018 r. do 15 maja 2019 r.

Do udziału w konkursie zapraszamy organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne (ponadpodstawowe) kształcenia zawodowego w Małopolsce kończące się maturą.

Każdy sam decyduje jaki CWUZ tworzy, tak aby powstałe Centra odpowiadały Państwa potrzebom, dając możliwość powstania Centrum na poziomie jednej szkoły z wybranych przez Państwa kompetencji kluczowych.

Regulamin konkursu oraz informacje dotyczące naboru dostępne pod wskazanymi linkami Poddziałanie 10.2.1. Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT i Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR

Konkurs na tworzenie CWUZ dla kształcenia ogólnego (szkoły podstawowe i licea)

Został ogłoszony konkurs na tworzenie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych w ramach inicjatywy „Małopolskie Talenty”.

Organizatorem konkursu jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Nabór wniosków trwa od  29 września 2018 r. do 7 listopada 2018 r.

Do udziału w konkursie zapraszamy organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne (ponadpodstawowe) kształcenia ogólnego w Małopolsce oraz obecnych beneficjentów CWUZ.

Każdy sam decyduje jaki CWUZ tworzy, tak aby powstałe Centra odpowiadały Państwa potrzebom, dając możliwość powstania Centrum na poziomie jednej szkoły z wybranych przez Państwa kompetencji kluczowych.

Regulamin konkursu oraz informacje dotyczące naboru dostępne pod wskazanym linkiem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości .

Materiały ze spotkania szkoleniowego - Jak utworzyć CWUZ:

Spotkania w regionach - prezentacja I

Spotkania w regionach - prezentacja II

Wzór wniosku o dofinansowanie 10.1.5

FAQ - RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18 z dnia 25 październik

ARCHIWUM

MATERIAŁY DLA CWUZ
MATERIAŁY DLA ZAINTERESOWANYCH POWSTANIEM CWUZ