Fundusze Europejskie (Program Regionalny) Małopolska Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny)

Diagnoza uzdolnień uczniów – edycja 2019/2020


Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna diagnozę uzdolnień uczniów na potrzeby kwalifikacji do zajęć w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych, które będą prowadzone od roku szkolnego 2019/2020 w ramach projektów konkursowych.

Poniżej zamieszczamy terminarz diagnozy.

Terminarz diagnozy

Opis założeń organizacyjnych diagnozy i instrukcja jej przeprowadzenia zostały zawarte w Regulaminie wsparcia uczniów w ramach projektu Małopolskie Talenty, obowiązującym po konkursie RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18.

Regulamin wsparcia uczniów obowiązujący po konkursie RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Regulamin rekrutacji i wsparcia nauczycieli

Zał. nr 1 Formularz skierowania kadry_kompetencje przedmiotowe

Zał . nr 1a Formularz skierowania kadry_kompetencje ponadprzedmiotowe

Zał. nr 2  Oświadczenie nauczyciela

Zał. nr 3  Deklaracja uczestnictwa_kompetencje przedmiotowe

Zał. nr 3a  Deklaracja uczestnictwa_kompetencje ponadprzedmiotowe

Zał. nr 4 Zasady certyfikacji

Arkusz nominacji – język angielski

Arkusz nominacji – matematyka

Arkusz nominacji – przedsiębiorczość

Arkusz nominacji – TIK

Prezentacja – spotkanie informacyjne cz. 1

Prezentacja – spotkanie informacyjne cz. 2