Fundusze Europejskie (Program Regionalny) Małopolska Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny)
REKRUTACJA (NOMINACJA) UCZNIÓW DO PROJEKTU DLA I i II EDYCJI CWUZ
Rekrutacja do projektu polega na nominacji nauczycielsko–rodzicielskiej z zakresu wybranej kompetencji kluczowej przedmiotowej: matematyczno–przyrodniczej, przedsiębiorczości, j. angielskiego i technologii informacyjno–komunikacyjnych. Nominuje nauczyciel w porozumieniu z uczniem oraz rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia. Uczeń może zostać nominowany tylko raz w zakresie jednej kompetencji na jednym poziomie edukacyjnym.

Instrukcja nominacji ucznia

  • Arkusze nominacji

Język angielski (kolor)Język angielski (czarno-biały)
Matematyka (kolor) / Matematyka (czarno-biały)
Przedsiębiorczość (kolor)Przedsiębiorczość (czarno-biały)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (kolor)Technologie informacyjno-komunikacyjne (czarno-biały)