Fundusze Europejskie (Program Regionalny) Małopolska Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny)

Prezentacje ze spotkania w Urzędzie Marszałkowskim dotyczącego wdrażania Inicjatywy Małopolskie Talenty


Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania, które odbyło się w dniu 12 października br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego z beneficjentami II naboru w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, a dotyczyło wdrażania inicjatywy Małopolskie Talenty.

Prezentacja 1

Prezentacja 2

Prezentacja 3