Fundusze Europejskie (Program Regionalny) Małopolska Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny)

PILNE – LETNIA SZKOŁA MŁODYCH TALENTÓW- DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA


UWAGA

Uczestników Letniej Szkoły Młodych Talentów uprzejmie prosimy o wypełnienie karty kwalifikacyjnej oraz podpisanie regulaminu wewnętrznego.

Ww. dokumenty należy przekazać opiekunowi przed odjazdem na Letnią Szkołę Młodych Talentów.

Wypełnienie, podpisanie i przekazanie opiekunowi karty kwalifikacyjnej oraz podpisanego regulaminu wewnętrznego warunkuje udział w Letniej Szkole Młodych Talentów.

Brak karty kwalifikacyjnej uniemożliwi udział w Letniej Szkole Młodych Talentów.

Karta kwalifikacyjna w pdf.

Regulamin wewnętrzny w pdf.