Fundusze Europejskie (Program Regionalny) Małopolska Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny)

Nowy konkurs na tworzenie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych


Został ogłoszony nowy konkurs na tworzenie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych w ramach inicjatywy „Małopolskie Talenty”!

Konkurs dedykowany jest dla organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły kształcenia zawodowe w tym technika w Małopolsce.

Organizatorem konkursu jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Chcesz dowiedzieć się szczegółów realizacji przedsięwzięcia? Zapraszamy do odwiedzenia zakładki Utwórz Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych a także strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości:  Poddziałanie 10.2.1. Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT  i Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR