Fundusze Europejskie (Program Regionalny) Małopolska Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny)

Letnia Szkoła Młodych Talentów ma na celu rozwijanie zainteresowań uczestników w zakresie kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności pracy metodą projektu oraz nabywanie kompetencji interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień naukowych.

Letnia Szkoła Młodych Talentów kierowana jest do najbardziej aktywnych uczniów, z wysoką frekwencją i szczególnym zaangażowaniem w uczestnictwie w zajęciach organizowanych w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych.

Podczas zajęć uczniowie będą podzieleni na grupy wiekowe i tematyczne. Program warsztatów zostanie opracowany we współpracy z przedstawicielami nauki oraz organizacji pozarządowych zajmujących się popularyzowaniem zagadnień współczesnej nauki. Prowadzącymi zajęcia w ramach Letniej Szkoły będą naukowcy z małopolskich uczelni wyższych. Letnie Szkoły będą się odbywać w wakacje, raz do roku. Przewidywany czas trwania Letniej Szkoły Młodych Talentów to 7 dni.

 

ZAKOŃCZYŁA SIĘ LETNIA SZKOŁA MŁODYCH TALENTÓW

 

30 czerwca 2018 roku zakończyła się Letnia Szkoła Młodych Talentów – wyjazdowe warsztaty edukacyjne o charakterze naukowym dla uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach organizowanych w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych w minionym roku szkolnym.

Uczestnicy (124 osoby) spędzili 7 dni w Krakowie, łącząc wypoczynek i zwiedzanie z pogłębianiem wiedzy i umiejętności.

Część dydaktyczna Letniej Szkoły Młodych Talentów  realizowana była  w dniach od 25 do 29 czerwca i  obejmowała zajęcia z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych (25 godzin dydaktycznych) i z zakresu kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych (15 godzin dydaktycznych). Warsztaty prowadzili doświadczeni psycholodzy i pedagodzy, nauczyciele oraz  pracownicy naukowi krakowskich i sądeckich uczelni.

 

Po zajęciach organizatorzy stworzyli możliwość ciekawego spędzania wolnego czasu: uczestnicy zwiedzali Kraków, w tym Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, Fabrykę Emalia Oskara Schindlera- oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz integrowali się w grupach, śledzili rywalizację Mistrzostw Świata w piłce nożnej w specjalnie dla nich zorganizowanej strefie kibica.

 

W ankietach ewaluacyjnych uczniowie wysoko ocenili całe przedsięwzięcie, podkreślając dobrą atmosferę, indywidualne podejście do uczestników oraz ciekawy sposób prowadzenia zajęć.