Fundusze Europejskie (Program Regionalny) Małopolska Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny)

Letnia Szkoła Młodych Talentów ma na celu rozwijanie zainteresowań uczestników w zakresie kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności pracy metodą projektu oraz nabywanie kompetencji interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień naukowych.

Letnia Szkoła Młodych Talentów kierowana jest do najbardziej aktywnych uczniów, z wysoką frekwencją i szczególnym zaangażowaniem w uczestnictwie w zajęciach organizowanych w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych.

Podczas zajęć uczniowie będą podzieleni na grupy wiekowe i tematyczne. Program warsztatów zostanie opracowany we współpracy z przedstawicielami nauki oraz organizacji pozarządowych zajmujących się popularyzowaniem zagadnień współczesnej nauki. Prowadzącymi zajęcia w ramach Letniej Szkoły będą naukowcy z małopolskich uczelni wyższych. Letnie Szkoły będą się odbywać w wakacje, raz do roku. Przewidywany czas trwania Letniej Szkoły Młodych Talentów to 7 dni.