Fundusze Europejskie (Program Regionalny) Małopolska Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny)

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

koordynacja projektu os. Teatralne 4a 31-945 Kraków
Tel: 12 61 60 700
E-mail: ek.sekretariat@umwm.pl

 

 

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ul. Lubelska 23 30-003 Kraków
Tel: 12 61 71 116
E-mail: biuro@mcdn.edu.pl