Fundusze Europejskie (Program Regionalny) Małopolska Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny)

Konkursy dedykowane będą uczestnikom zajęć w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych i organizowane na zakończenie zajęć w każdym roku szkolnym. Cel: wyłonienie najlepszych projektów służących prezentacji rezultatów, osiągnięć uczniów uczestniczących w zajęciach Centrów.

Dla laureatów i wyróżnionych w konkursach zostaną przewidziane atrakcyjne nagrody przekazane w trakcie Forum Młodych Talentów.

WYDŁUŻENIE TERMINU ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH DLA POWIATÓW:
NOWY SĄCZ, NOWOSĄDECKI

W związku z opóźnieniem rozpoczęcia zajęć w CWUZ dla uczniów z powiatów: Nowy Sącz i nowosądecki, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli informuje, że dla zespołów z tych powiatów przedłużony został termin składania zgłoszeń do konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ.

Termin złożenia formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w cz. IV pkt 1 lit a Regulaminu konkursu upłynie w dniu 14 maja 2018 roku , termin dostarczenia pracy konkursowej upłynie w dniu 4 czerwca 2018 roku.

Dokumenty składane po podanych terminach nie zostaną przyjęte.

Obowiązują wszystkie postanowienia dotychczasowego Regulaminu.

 

Konkurs na projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych

Zapraszamy wszystkich uczniów uczestniczących w zajęciach w CWUZ i ich nauczycieli do udziału w konkursie, którego przedmiotem jest prezentacja wybranego projektu, zrealizowanego podczas zajęć pozaszkolnych z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018.

Zgłoszenia do udziału w  konkursie należy dokonać do 27 kwietnia 2018 r., a praca konkursowa musi być złożona do 21 maja 2018 r.

Szczegóły dotyczące formalnych i merytorycznych warunków konkursu znajdują się w poniższym regulaminie.

Regulamin konkursu tekst jednolity po zmianie 26.04.2018

Zał. nr 1 do Regulaminu konkursu edytowalny_Formularz zgłoszeniowy

Zał. nr 1 do Regulaminu konkursu

Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu edytowalny_Opis projektu wzór

Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu_Opis projektu wzór

Zał. nr 3a do Regulaminu konkursu_kryteria1

Zał. nr 3b do Regulaminu konkursu_kryteria2

Zał. nr 4 do Regulaminu konkursu edytowalny_Oświadczenie

Zał. nr 4 do Regulaminu konkursu_Oświadczenie

Uprzejmie prosimy  o zapoznanie się z jego postanowieniami – i czekamy na ciekawe prezentacje konkursowe.

Dla laureatów konkursu przewidziano  atrakcyjne nagrody rzeczowe.