Fundusze Europejskie (Program Regionalny) Małopolska Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny)

Konkursy dedykowane będą uczestnikom zajęć w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych i organizowane na zakończenie zajęć w każdym roku szkolnym. Cel: wyłonienie najlepszych projektów służących prezentacji rezultatów, osiągnięć uczniów uczestniczących w zajęciach Centrów.

Dla laureatów i wyróżnionych w konkursach zostaną przewidziane atrakcyjne nagrody przekazane w trakcie Forum Młodych Talentów.

 

Konkurs na projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych

Zapraszamy wszystkich uczniów uczestniczących w zajęciach w CWUZ i ich nauczycieli do udziału w konkursie, którego przedmiotem jest prezentacja wybranego projektu, zrealizowanego podczas zajęć pozaszkolnych z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018.

Zgłoszenia do udziału w  konkursie należy dokonać do 27 kwietnia 2018 r., a praca konkursowa musi być złożona do 21 maja 2018 r.

Szczegóły dotyczące formalnych i merytorycznych warunków konkursu znajdują się w poniższym regulaminie.

Regulamin konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ)

Formularz zgłoszeniowy do konkursu – załącznik nr 1 do regulaminu

Opis realizacji projektu – załącznik nr 2 do regulaminu

Kryteria oceny pracy konkursowej -załącznik nr 3a do regulaminu

Kryteria oceny pracy konkursowej -załącznik nr 3b do regulaminu

Oświadczenie -załącznik nr 4 do regulaminu

Uprzejmie prosimy  o zapoznanie się z jego postanowieniami – i czekamy na ciekawe prezentacje konkursowe.

Dla laureatów konkursu przewidziano  atrakcyjne nagrody rzeczowe.