Fundusze Europejskie (Program Regionalny) Małopolska Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny)

Konkurs na projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych


Zapraszamy wszystkich uczniów uczestniczących w zajęciach w CWUZ i ich nauczycieli do udziału w konkursie, którego przedmiotem jest prezentacja wybranego projektu, zrealizowanego podczas zajęć pozaszkolnych z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018.

Zgłoszenia do udziału w  konkursie należy dokonać do 27 kwietnia 2018 r., a praca konkursowa musi być złożona do 21 maja 2018 r.

Szczegóły dotyczące formalnych i merytorycznych warunków konkursu znajdują się w poniższym regulaminie, zaktualizowanym i uwzględniającym wszystkie wprowadzone zmiany do dnia 8 maja 2018 roku

Regulamin konkursu tekst jednolity po zmianie 26.04.2018

Zał. nr 1 do Regulaminu konkursu edytowalny_Formularz zgłoszeniowy

Zał. nr 1 do Regulaminu konkursu

Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu edytowalny_Opis projektu wzór

Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu_Opis projektu wzór

Zał. nr 3a do Regulaminu konkursu_kryteria1

Zał. nr 3b do Regulaminu konkursu_kryteria2

Zał. nr 4 do Regulaminu konkursu edytowalny_Oświadczenie

Zał. nr 4 do Regulaminu konkursu_Oświadczenie

Uprzejmie prosimy  o zapoznanie się z jego postanowieniami – i czekamy na ciekawe prezentacje konkursowe.

Dla laureatów konkursu przewidziano  atrakcyjne nagrody rzeczowe.