Fundusze Europejskie (Program Regionalny) Małopolska Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny)

Inwestujemy w szkoły i nauczycieli

Udział w projekcie to świetna szansa na dodatkową aktywność, nowe doświadczenia w twórczym środowisku i rozwój.

W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele różnych specjalności każdego etapu edukacyjnego.

Głównymi korzyściami, jakie niesie udział Państwa szkoły w tej inicjatywie są:

  • Wydobywanie potencjału, rozwój i inwestycja w uczniów i w nauczycieli z pasją.
  • Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wyróżniającej się aktywnym, kreatywnym i twórczym środowiskiem.
  • Możliwość doposażenia szkoły w sprzęty i materiały edukacyjne, dodatkowe profity
    dla nauczycieli w postaci możliwości prowadzenia odpłatnych zajęć dla uczniów.
  • Budowanie sieci partnerskich między szkołami i organizacjami działającymi w obszarze edukacji w najbliższej okolicy.

Powyższe działania dedykowane będą dla nauczycieli i uczniów, których szkoły zostaną włączone przez organ prowadzący szkołę lub inny podmiot wpisujący się w działalność edukacyjną do realizacji projektów edukacyjnych w latach  2017 – 2019 zgłoszonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie.