Fundusze Europejskie (Program Regionalny) Małopolska Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny)

INFORMACJA O ZMIANACH W REGULAMINIE WSPARCIA UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKIE TALENTY I W REGULAMINIE KONKURSU NA PROJEKT EDUKACYJNY ZREALIZOWANY W CWUZ


Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli informuje o dokonanych zmianach w Regulaminach projektowych.

  1. W związku z konkursem na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ

W Regulaminie wsparcia uczniów w ramach projektu Małopolskie Talenty  uściślono zapisy dotyczące konkursu  (zmiana z dnia 29 marca 2018r.)

W Regulaminie konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ wydłużono terminy składania prac konkursowych  dla CWUZ uruchomionych po dacie wskazanej
w dotychczasowym Regulaminie (zmiana z dnia 26 kwietnia 2018r.)

  1. W związku z organizacją Forum Młodych Talentów
    Do Regulaminu wsparcia uczniów w ramach projektu Małopolskie Talenty  dołączono aneks, określający zasady organizacji Forum (zmiana z dnia 16.kwietnia 2018r.)
  2. W związku z organizacją Letniej Szkoły Młodych Talentów

W Regulaminie wsparcia uczniów w ramach projektu Małopolskie Talenty  uściślono zapisy dotyczące tej formy wsparcia (zmiana z dnia 2 maja 2018r.)