Małopolskie Talenty

Informacja o kwalifikacji do Letniej Szkoły Młodych Talentów

Informujemy, że zakończyliśmy analizę dokumentacji złożonej przez uczniów oraz informacji o ich frekwencji i aktywności na zajęciach. Na tej podstawie sporządzono listę zakwalifikowanych do udziału w LSMT i listę rezerwową.

Wyniki konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych w roku szkolnym 2020/2021

Informujemy, że zakończyła się ocena prac w konkursie na projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Komisja Konkursowa przyznała 17 nagród i 33 wyróżnienia. Zgodnie z Regulaminem konkursu nagrody i wyróżnienia przyznawano na każdym etapie odrębnie (etap I, etap II, etap III) w czterech kategoriach, odpowiadających kompetencjom: język angielski, matematyka z elementami przyrody, przedsiębiorczość, TIK.

Forum Młodych Talentów

W bieżącym roku szkolnym Forum Młodych Talentów  odbędzie się 7, 8, 9 i 10 czerwca 2021r. w godz. 13.00 – 15.30 i - ze względu na bezpieczeństwo uczniów w aktualnej sytuacji epidemicznej- zostanie przeprowadzone z formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Rekrutacja do udziału w Letniej Szkole Młodych Talentów 2021

Zapraszamy do udziału w IV edycji Letniej Szkoły Młodych Talentów (LSMT) uczniów, którzy uczestniczą w bieżącej edycji zajęć w CWUZ (rok szkolny 2020/2021) na II i III etapie (klasy 7-8 szkoły podstawowej i szkoła ponadpodstawowa).

Chcesz odkryć swoje zdolności? Weź udział w diagnozie uzdolnień!

Rusza rekrutacja uczniów do diagnozy uzdolnień w zakresie kompetencji kluczowych na potrzeby kwalifikacji do zajęć w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych, które będą prowadzone od roku szkolnego 2021/2022.

Konkurs na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ - edycja 2021

Zapraszamy wszystkich uczniów uczestniczących w zajęciach w CWUZ i ich nauczycieli do udziału w konkursie, którego przedmiotem jest prezentacja wybranego projektu, zrealizowanego podczas zajęć pozaszkolnych z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021.

Wsparcie nauczycieli CWUZ i akredytacja w okresie prowadzenia zajęć zdalnych

Mimo zmiany formy pracy CWUZ na zdalną, wprowadzoną w związku z regulacjami formalnymi obowiązującymi w okresie pandemii, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli kontynuuje realizację swoich zadań w zakresie wsparcia nauczycieli CWUZ.

Zajęcia zdalne w CWUZ w związku z COVID-19

W związku z stanem epidemii (COVID-19) Realizator projektu koordynacyjnego Małopolskie Talenty rekomenduje prowadzenie zajęć w CWUZ w formie zdalnej.

Szkolenia dla nauczycieli

Szanowni Państwo Nauczyciele zgłoszeni do udziału w szkoleniu w ramach projektu Małopolskie Talenty!

Uprzejmie informuję, że 5 września 2020 r. rozpoczynamy realizację warsztatów dla nauczycieli CWUZ z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych, na które została Pani zgłoszona/został Pan zgłoszony przez beneficjenta projektu konkursowego Małopolskie Talenty. Zajęcia odbędą się zgodnie z przesłanym drogą mailową indywidualnym harmonogramami szkoleń w Krakowie.

Odwołanie Letniej Szkoły Młodych Talentów

Informujemy, że Letnia Szkoła Młodych Talentów w roku szkolnym 2019/2020 nie odbędzie się.

Logotypy