Małopolskie Talenty

Rekrutacja do udziału w Letniej Szkole Młodych Talentów 2021

Zapraszamy do udziału w IV edycji Letniej Szkoły Młodych Talentów (LSMT) uczniów, którzy uczestniczą w bieżącej edycji zajęć w CWUZ (rok szkolny 2020/2021) na II i III etapie (klasy 7-8 szkoły podstawowej i szkoła ponadpodstawowa).

Chcesz odkryć swoje zdolności? Weź udział w diagnozie uzdolnień!

Rusza rekrutacja uczniów do diagnozy uzdolnień w zakresie kompetencji kluczowych na potrzeby kwalifikacji do zajęć w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych, które będą prowadzone od roku szkolnego 2021/2022.

Konkurs na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ - edycja 2021

Zapraszamy wszystkich uczniów uczestniczących w zajęciach w CWUZ i ich nauczycieli do udziału w konkursie, którego przedmiotem jest prezentacja wybranego projektu, zrealizowanego podczas zajęć pozaszkolnych z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021.

Wsparcie nauczycieli CWUZ i akredytacja w okresie prowadzenia zajęć zdalnych

Mimo zmiany formy pracy CWUZ na zdalną, wprowadzoną w związku z regulacjami formalnymi obowiązującymi w okresie pandemii, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli kontynuuje realizację swoich zadań w zakresie wsparcia nauczycieli CWUZ.

Zajęcia zdalne w CWUZ w związku z COVID-19

W związku z stanem epidemii (COVID-19) Realizator projektu koordynacyjnego Małopolskie Talenty rekomenduje prowadzenie zajęć w CWUZ w formie zdalnej.

Szkolenia dla nauczycieli

Szanowni Państwo Nauczyciele zgłoszeni do udziału w szkoleniu w ramach projektu Małopolskie Talenty!

Uprzejmie informuję, że 5 września 2020 r. rozpoczynamy realizację warsztatów dla nauczycieli CWUZ z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych, na które została Pani zgłoszona/został Pan zgłoszony przez beneficjenta projektu konkursowego Małopolskie Talenty. Zajęcia odbędą się zgodnie z przesłanym drogą mailową indywidualnym harmonogramami szkoleń w Krakowie.

Odwołanie Letniej Szkoły Młodych Talentów

Informujemy, że Letnia Szkoła Młodych Talentów w roku szkolnym 2019/2020 nie odbędzie się.

Małopolskie talenty spotkały się podczas Forum

Zgodnie z planem, 22 i 23 czerwca 2020 r odbyło się Forum Młodych Talentów, stanowiące podsumowanie pracy Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych w roku szkolnym 2019/2020. Uczestnicy wysłuchali wykładów motywujących do rozwijania  pasji i talentów, poznali wyniki konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w  CWUZ  oraz obejrzeli wybrane prezentacje  efektów prac zespołów projektowych. 

Forum Młodych Talentów 2019/2020

Zapraszamy na  Forum Młodych Talentów!

Informacja o uczniach zakwalifikowanych do Letniej Szkoły Młodych Talentów

Informujemy, że zakończyliśmy analizę dokumentacji złożonej przez uczniów, ubiegających się o udział w Letniej Szkole Młodych Talentów.

Logotypy