Małopolskie Talenty

Forum Młodych Talentów – nasze inspiracje, nasze sukcesy, nasze pasje

Zgodnie z planem 7, 8, 9 i 10 czerwca 2021 r odbyło się Forum Młodych Talentów, stanowiące podsumowanie pracy Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych w roku szkolnym 2020/2021. Uczestnicy wysłuchali wykładów motywujących do rozwijania pasji i talentów, poznali wyniki konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ oraz obejrzeli wybrane prezentacje efektów prac zespołów projektowych.

 W pierwszej części Forum o drodze do sukcesu i jego determinantach mówili:

dr Marcin Kędzierski- pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i ekspert Centrum Polityk Publicznych UEK; główny ekspert główny ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, prezes Stowarzyszenia "Kuźnia", publicysta.

dr Tomasz Zacłona -pracownik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;  trener, doradca i konsultant współpracujący z instytucjami szkoleniowymi, podmiotami gospodarczymi i organizacjami non-profit.
Obaj inspirujący goście, odwołując się do własnych doświadczeń, definiowali pojęcie sukcesu, wskazywali możliwe kierunki pogłębiania zainteresowań i uzdolnień oraz zachęcali do poszukiwania własnej ścieżki rozwoju

Ważnym punktem spotkania było ogłoszenie wyników Konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ. Wybrane prace zostały zaprezentowane w ostatniej części  spotkania.

Oprócz około 200 uczniów i nauczycieli CWUZ w spotkaniu uczestniczyli: beneficjenci projektów konkursowych, nauczyciele CWUZ, kierownictwo i członkowie zespołów projektowych ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Specjalnymi gośćmi wydarzenia byli: członek Zarządu Województwa Małopolskiego p. Marta Malec - Lech, sekretarz Województwa Małopolskiego p. Wojciech Piech, dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego p. Dariusz Styrna. Honory gospodarza pełnił  Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli dr Łuksz Cieślik.

Ze względu na sytuację epidemiczną Forum odbyło się w formie zdalnej. Mimo to, zgodnie ze swoją nazwą, stało się okazją do prezentacji ciekawych punktów widzenia i wymiany doświadczeń.

Oto wybrane zdjecia z wydarzenia:
1. zdjęcie z Forum Młodych Talentów

2. zdjęcie z Forum Młodych Talentów

3. zdjęcie z Forum Młodych Talentów

4. zdjęcie z Forum Młodych Talentów

5. zdjęcie z Forum Młodych Talentów

6. zdjęcie z Forum Młodych Talentów

7. zdjęcie z Forum Młodych Talentów

8. zdjęcie z Forum Młodych Talentów

9. zdjęcie z Forum Młodych Talentów

10. zdjęcie z Forum Młodych Talentów

 

 

Logotypy