Małopolskie Talenty

Wyniki konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych w roku szkolnym 2020/2021

Informujemy, że zakończyła się ocena prac w konkursie na projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Komisja Konkursowa przyznała 17 nagród i 33 wyróżnienia. Zgodnie z Regulaminem konkursu nagrody i wyróżnienia przyznawano na każdym etapie odrębnie (etap I, etap II, etap III) w czterech kategoriach, odpowiadających kompetencjom: język angielski, matematyka z elementami przyrody, przedsiębiorczość, TIK.

 Zestawienie wyników konkursu zamieszczamy poniżej. Informacje o nagrodach rzeczowych, przyznanych nagrodzonym i wyróżnionym pracom, przedstawimy na Forum Młodych Talentów, które odbywa się w dniach 7,8,9,10 czerwca 2021r.

Nagrody rzeczowe zostaną przekazane Beneficjentom projektów konkursowych, a za ich pośrednictwem uczniom, po 10 czerwca 2021 r., czyli po oficjalnej prezentacji wyników konkursu podczas Forum Młodych Talentów.

Nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy osiągniętych wyników. Wszystkim uczniom i nauczycielom dziękujemy za udział w konkursie.

Zestawienie wyników konkursu

Logotypy