Małopolskie Talenty

Forum Młodych Talentów 2019/2020

Zapraszamy na  Forum Młodych Talentów!

W bieżącym roku szkolnym Forum Młodych Talentów odbędzie się 22 i 23 czerwca 2020r. w godz. 13.00 – 15.30 i - ze względu na bezpieczeństwo uczniów w obecnej sytuacji epidemicznej- zostanie przeprowadzone z formie zdalnej.

Tak jak w poprzednich edycjach, celem Forum jest umożliwienie uczniom kontaktu z inspirującymi osobami, które osiągnęły sukces w młodym wieku, promowanie osiągnięć uczniów zdolnych i ich nauczycieli oraz zwiększenie motywacji uczniów do rozwijania i pogłębiania zainteresowań z zakresu kompetencji kluczowych. Forum stanowi też podsumowanie pracy CWUZ w mijającym roku szkolnym. Zostaną na nim oficjalnie ogłoszone wyniki konkursu na projekt edukacyjny, dlatego szczególnie serdecznie zapraszamy do udziału w Forum uczestników konkursu.

W Forum będą uczestniczyć uczniowie zgłoszeni przez Beneficjentów projektów konkursowych. Każdy uczeń zgłoszony do udziału w Forum musi wypełnić indywidulane zgłoszenie, którego wzór zamieszczamy poniżej. Zgłoszenia uczniów przesyłają Beneficjenci projektów konkursowych do 12 czerwca 2020 r.

Po zebraniu wszystkich zgłoszeń powiadomimy o podziale uczestników na poszczególne dni Forum, zamieszczając informację na stronie projektu oraz mailowo, jak również prześlemy instrukcję do zalogowania na platformie MS Teams.

Formularz zgłoszeniowy na FMT 2020

Logotypy