Znamy wyniki diagnozy uzdolnień na rok szkolny 2019/2020

Zakończono prace nad oceną testów uzdolnień uczniów nominowanych do tegorocznej diagnozy, zrealizowanej w ramach projektu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem listy rankingowe zostały przekazane Beneficjentom projektów konkursowych drogą mailową w dniu 23.08.2019. Przypominamy, że MCDN nie wysyła informacji o wynikach do poszczególnych szkół objętych diagnozą uzdolnień - jest to zadanie Beneficjenta projektu konkursowego.

Uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki i zostaną zakwalifikowani do Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych, gratulujemy i życzymy satysfakcji z udziału w zajęciach.