Wyniki konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych w roku szkolnym 2018/ 2019

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli informuje, że zakończono ocenę prac w konkursie na projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Komisja Konkursowa przyznała 13 nagród i 15 wyróżnień. Zestawienie wyników konkursu  - tutaj.

Prosimy  zespoły, które uzyskały rekomendację Komisji do prezentacji na Forum Młodych Talentów,
o przygotowanie wystąpienia i obecność na tym wydarzeniu.

Nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy osiągniętych wyników.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a nauczycielom za wsparcie zespołów projektowych.