Małopolskie talenty

Logo Unii Europejskiej

Znamy wyniki diagnozy uzdolnień na rok szkolny 2019/2020

Zakończono prace nad oceną testów uzdolnień uczniów nominowanych do tegorocznej diagnozy, zrealizowanej w ramach projektu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem listy rankingowe zostały przekazane Beneficjentom projektów konkursowych drogą mailową w dniu 23.08.2019. Przypominamy, że MCDN nie wysyła informacji o wynikach do poszczególnych szkół objętych diagnozą uzdolnień - jest to zadanie Beneficjenta projektu konkursowego.

Uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki i zostaną zakwalifikowani do Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych, gratulujemy i życzymy satysfakcji z udziału w zajęciach.

Zakończyła się II edycja Letniej Szkoły Młodych Talentów, chcesz dowiedzieć się jak było?

29 czerwca 2019 roku zakończyła się Letnia Szkoła Młodych Talentów – wyjazdowe warsztaty edukacyjne o charakterze naukowym dla uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach organizowanych w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych w minionym roku szkolnym.

Uczestnicy (108 osób) spędzili 7 dni w Krakowie, łącząc wypoczynek i zwiedzanie z pogłębianiem wiedzy i umiejętności. Część dydaktyczna Letniej Szkoły Młodych Talentów  realizowana była  w dniach od 24 do 28 czerwca i  obejmowała zajęcia z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych (25 godzin dydaktycznych) i z zakresu kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych (15 godzin dydaktycznych). Warsztaty prowadzili doświadczeni psycholodzy i pedagodzy, nauczyciele oraz pracownicy naukowi.

Po zajęciach organizatorzy stworzyli możliwość ciekawego spędzania wolnego czasu: uczestnicy zwiedzali Kraków oraz integrowali się w grupach.

W ankietach ewaluacyjnych uczniowie wysoko ocenili całe przedsięwzięcie, podkreślając dobrą atmosferę, indywidualne podejście do uczestników oraz ciekawy sposób prowadzenia zajęć.

Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia:

20190624 16574520190625 12372720190624 15370220190625 121923 120190625 13594920190626 08474820190626 13574620190626 13575920190626 14015020190626 17441720190626 17500120190627 08514020190627 184225IMG 20190624 155302IMG 20190626 133000received 472714546819922jpegtik 5tik 820190629 09150620190629 09152020190629 094442
 

O inspiracjach, sukcesach i pasjach na Forum Młodych Talentów w 2019 roku

W dniach 28 i 29 maja 2019 roku w siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu odbyło się Forum Młodych Talentów  dla uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych w roku szkolnym 2018/2019 oraz dla ich nauczycieli. Celem forum było umożliwienie kontaktu z inspirującymi osobami, które osiągnęły sukces w młodym wieku, wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami, nauczycielami oraz promowanie osiągnięć uczniów zdolnych i ich nauczycieli. Spotkanie to stanowiło jednocześnie podsumowanie pracy Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych w minionym roku szkolnym. Część plenarną Forum Młodych Talentów otworzyła Halina Wesołowska- wicedyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  a swoją drogę do sukcesu zaprezentowali: Krzysztof Głuc- dyrektor Małopolskiej szkoły Admninistracji Publicznej  oraz Leszek Skocki – Dyrektor ds. IT w Parku Technologicznym MMC Brainville. Obaj inspirujący goście w trakcie interaktywnych wykładów, odwołując się do własnych doświadczeń, wspólnie z uczniami definiowali pojęcie sukcesu, wskazywali możliwe kierunki pogłębiania zainteresowań i uzdolnień oraz zachęcali do poszukiwania własnej ścieżki rozwoju.

Ważnym punktem spotkania było ogłoszenie wyników Konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych. Nagrodzonym i wyróżnionym zespołom wręczono dyplomy oraz  nagrody rzeczowe: tablety, dyski zewnętrzne, pendrive’ y. Autorzy najciekawszych prac konkursowych zaprezentowali efekty zrealizowanych projektów.

Galeria zdjęć z Forum:

wykad L Skockiodbir nagrdprezentacja uczniw matematyka powiat gorlicki etap IIIprezentacje uczniw TIK powiat brzeski etap IIIprezentacje uczniw jzyk angielski powiat golicki etap II

Forum Młodych Talentów

W dniach 28 i 29 maja 2019 r.  w MCDN ODN w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61 odbędzie się Forum Młodych Talentów dla uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych w bieżącym roku szkolnym oraz dla ich nauczycieli. Celem forum jest umożliwienie kontaktu z inspirującymi osobami, które osiągnęły sukces w młodym wieku, wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami zdolnymi,  nauczycielami oraz promowanie osiągnięć uczniów zdolnych i ich nauczycieli. Spotkanie to stanowi jednocześnie podsumowanie pracy CWUZ
w mijającym roku szkolnym.

Podczas forum zostaną także ogłoszone wyniki Konkursu na najlepszy projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ, wręczone nagrody oraz zaprezentowane nagrodzone projekty.

W drugiej części spotkania chcemy stworzyć możliwość prezentacji wybranych nagrodzonych projektów oraz zaprezentowania wiedzy, zainteresowań i sukcesów indywidualnych uczniów. Sądzimy, że jest to świetna okazja dla uczniów zdolnych
do zaistnienia na forum szerszym niż grupa projektowa oraz zdobywania doświadczenia w wystąpieniach publicznych.

Zgłoszenia uczestników dokonują realizatorzy projektów  w terminie do 18.05.br
do koordynatora spotkania – Ireny Małeckiej mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Program Forum - tutaj.

Wyniki konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych w roku szkolnym 2018/ 2019

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli informuje, że zakończono ocenę prac w konkursie na projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Komisja Konkursowa przyznała 13 nagród i 15 wyróżnień. Zestawienie wyników konkursu  - tutaj.

Prosimy  zespoły, które uzyskały rekomendację Komisji do prezentacji na Forum Młodych Talentów,
o przygotowanie wystąpienia i obecność na tym wydarzeniu.

Nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy osiągniętych wyników.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a nauczycielom za wsparcie zespołów projektowych.

Rekrutacja do udziału w Letniej Szkole Młodych Talentów

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna rekrutację do Letniej Szkoły Młodych Talentów (LSMT) dla uczniów, którzy uczestniczą w bieżącej edycji zajęć w CWUZ na II i III etapie.

Rekrutacja na warsztaty dla nauczycieli CWUZ

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli informuje, że rozpoczyna rekrutację do udziału w szkoleniach dla nauczycieli CWUZ, organizowanych w ramach projektu Małopolskie Talenty.

Chcesz odkryć swoje zdolności? Weź udział w diagnozie uzdolnień!

Rusza rekrutacja uczniów do diagnozy uzdolnień w zakresie kompetencji kluczowych na potrzeby kwalifikacji do zajęć w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych, które będą prowadzone od roku szkolnego 2019/2020.

Rozstrzygnięcie konkursu na CWUZ dla kształcenia ogólnego

Został rozstrzygnięty konkurs na tworzenie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych w ramach inicjatywy „Małopolskie Talenty” dla kształcenia ogólnego.

Nowy konkurs na tworzenie CWUZ dla kształcenia zawodowego

Został ogłoszony nowy konkurs na tworzenie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych w ramach inicjatywy „Małopolskie Talenty” dla kształcenia zawodowego.

Logotypy