Co kształtuje i na czym polega współpraca międzyprojektowa?

  Pola współpracy międzyprojektowej
  Dokument regulujący współpracę
 •  Rekrutacja uczniów – Beneficjent projektu konkursowego rekrutuje uczniów do projektu konkursowego i koordynacyjnego (MCDN, UWMW) .
 •  Diagnoza uzdolnień uczniów – Beneficjent projektu konkursowego organizuje w szkołach diagnozę (MCDN) .
 •  Szkolenia i wsparcie dla nauczycieli – Beneficjent projektu konkursowego wskazuje kadrę nauczycieli na szkolenia (MCDN).
 •  Realizacja: Letniej Szkoły Młodych Talentów (MCDN, UMWM) , konkursów dla uczniów (MCDN, UMWM), Forum Młodych Talentów (MCDN)  - Beneficjent projektu konkursowego  promuje inicjatywę wśród uczniów i zbiera dokumenty kwalifikacyjne do danych inicjatyw.
 •  Załącznik nr 13 do regulaminu konkursu 10.1.5 typ C
 •  Umowa o współpracy w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (MCDN)
 • Promocja projektów (UMWM) – Beneficjent projektu konkursowego stosuje logo projektowe „Małopolskie Talenty oraz plakat i ulotkę.
 • Załącznik nr 13 do regulaminu konkursu 10.1.5 typ C
 • Umowa licencyjna (UMWM)
 • Koordynacja tworzenia i działalności CWUZ – sieci CWUZ (UMWM), akredytacja CWUZ  (MCDN)- Beneficjent projektu konkursowego
 • współpracuje  w kwestiach organizacyjnych
 •   Załącznik nr 13 do regulaminu konkursu 10.1.5 typ C
 •  Standardy akredytacji CWUZ

 

Materiały ze spotkania informacyjnego z dnia 22 lutego w Krakowie w ramach współpracy - sieci CWUZ.

Prezentacja nr 1

Prezentacja nr 2

Prezentacja nr 3

Przykładowy formularz rekrutacyjny dla uczniów

Przykładowe oświadczenie nauczyciela nominującego

Terminarz diagnozy uzdolnień 2019

Przykładowa umowa licencyjna

Przykładowa umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

 

Materiały ze spotkania z dyrektorami szkół z dnia 5 i 7 marca w Nowym Sączu i w Krakowie.

Załącznik nr 1 - Spotkanie informacyjne ws diagnozy cz.1

Załącznik nr 2 - Spotkanie informacyjne ws diagnozy cz.2