Diagnoza uzdolnień uczniów

Chcesz poznać swoje uzdolnienia? Weź udziała w diagnozie uzdolnień z zakresu kompetencji kluczowych!

Diagnoza uzdolnien uczniów polega na przeprowadzeniu testów diagnozujacych uzdolnienia z zakresu: matematyki, informatyki, języka angielskiego, przedsiębiorczosci.

Testy diagnostyczne są przeprowadzane w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny zajęć w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych. Testy diagnostyczne mają charakter psychologiczny i zostały opracowane do etapu edukacyjnego i obszaru kształcenia co oznacza, ze ten sam test piszą uczniowie wszystkich klas danego etapu – uczniowie klas IV-V szkoły podstawowej piszą test dla szkoły podstawowej etap I, uczniowie klas VI-VII szkoły podstawowej piszą test dla szkoły podstawowej etap II, uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej piszą testy przeznaczone dla tego etapu.

Warunkiem przystąpienia przez ucznia do testu uzdolnień jest uzyskanie nominacji za pośrednictwem szkoły, a następnie złożenie kompletnie wypełnionej „deklaracji uczestnictwa w projekcie” podczas rekrutacji do projektu, o której mowa tutaj.

Nie przegap - termin przeprowadzenie testów uzdolnień w Twojej szkole to 13 czerwca 2019 r.

Wskazówki dla ucznia:

  • Zarezerwuj sobie czas w dzień diagnozy - dowiedz się, kiedy i gdzie będzie przeprowadzona.
  • Diagnoza uzdolnień to nie sprawdzian – nie musisz się do niej przygotowywać.
  • Zabierz ze sobą coś do pisania (najlepiej 2 sztuki).
  • Diagnoza uzdolnień potrwa ok. 90 min, w tym ok. 60 min. przeznaczone jest na wypełnienie testu.
  • Szczegółową instrukcję przekaże Wam nauczyciel przeprowadzający diagnozę.
  • Postępuj zgodnie z jego poleceniami i otrzymaną instrukcją.
  • Na sprawdzenie testów i przygotowanie list rankingowych potrzebujemy czasu. Jego wyniki oraz informacje o zakwalifikowaniu do udziału w zajęciach poznasz do września.