Fundusze Europejskie (Program Regionalny) Małopolska Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny)

 

1. Jak mogę włączyć się do projektu jako SZKOŁA?

• Jeżeli reprezentujesz szkołę podstawową lub gimnazjalną:

Twoja szkoła powinna wystąpić do swojego organu prowadzącego z zapytaniem czy będzie składać wniosek o dofinansowanie w imieniu swoich podległych szkół w połączeniu z innymi gminami, aby łącznie zadeklarować 35% szkół danego etapu edukacyjnego z całego powiatu, które wezmą udział w projekcie. Jeżeli organ prowadzący nie składa wniosku – z Twoją szkołą lub organem prowadzącym może skontaktować się podmiot zewnętrzny zw. z edukacją (np. lokalna organizacja pozarządowa), który wystąpi z propozycją reprezentowania (bycia liderem w projekcie) i złożenia wniosku o dofinansowanie w imieniu zainteresowanych szkół. Ponadto szkoła może wystąpić do swojego organu prowadzącego z propozycją utworzenia Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych (tzw. CWUZ) w swojej placówce. Szkoła może również skontaktować się z innymi szkołami w regionie i wówczas mogą wspólnie wystąpić do organu prowadzącego o możliwość utworzenia CWUZ-u. Szkoła powinna również zapoznać się z dokumentacją i informacjami o projekcie dostępnymi na stronach www.malopolskietalenty.pl oraz www.mcp.malopolska.pl (konkurs 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych).

• Jeżeli reprezentujesz szkołę ponadgimnazjalną:

Twoja szkoła powinna wystąpić do swojego organu prowadzącego z zapytaniem czy będzie składać wniosek o dofinansowanie w imieniu swoich podległych szkół. Jeżeli organ prowadzący sam nie składa wniosku – z Twoją szkołą lub z organem prowadzącym szkołę może skontaktować się podmiot zewnętrzny zw. z edukacją (np. lokalna organizacja pozarządowa), który wystąpi z propozycją reprezentowania (bycia liderem w projekcie) i złożenia wniosku o dofinansowanie w imieniu zainteresowanych szkół. Ponadto szkoła może wystąpić do swojego organu prowadzącego z propozycją utworzenia Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych (tzw. CWUZ) w swojej placówce. Szkoła może również skontaktować się z innymi szkołami w regionie i wówczas mogą wspólnie wystąpić do organu prowadzącego o możliwość utworzenia CWUZ-u. Szkoła powinna również zapoznać się z dokumentacją i informacjami o projekcie dostępnymi na stronach www.malopolskietalenty.pl oraz www.mcp.malopolska.pl (konkurs 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych).

2. Jak mogę włączyć się do projektu jako GMINA?

Gmina może skontaktować i połączyć szkoły podstawowe i oddzielnie gimnazja na terenie swojej gminy i na terenie innych np. sąsiedzkich gmin (min. 35% szkól danego etapu edukacyjnego z powiatu) w swoim powiecie aby złożyć wspólnie wniosek aplikacyjny (oddzielnie dla szkół podstawowych i oddzielnie dla szkół gimnazjalnych) o utworzenie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych. Może również zainicjować współpracę z innym podmiotem, który przejmie rolę lidera, skontaktuje się ze szkołami i złoży wniosek. Ponadto z gminą może skontaktować się podmiot zewnętrzny zw. z edukacją (np. lokalna organizacja pozarządowa), który wystąpi z propozycją reprezentowania (bycia liderem w projekcie) i złożenia wniosku o dofinansowanie w imieniu zainteresowanych szkół. Gmina powinna również zapoznać się z dokumentacją i informacjami o projekcie dostępnymi na stronach www.malopolskietalenty.pl oraz www.mcp.malopolska.pl (konkurs 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych).

3. Jak mogę włączyć się do projektu jako POWIAT?

Powiat (starostwo)może skontaktować i połączyć szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu i złożyć wniosek aplikacyjny o utworzenie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych dla min 35% szkół ponadgimnazjalnych w powiecie (wniosek może objąć tylko szkoły ponadgimnazjalne kończące się maturą). Może również zainicjować współpracę z innym podmiotem, który przejmie rolę lidera, skontaktuje się ze szkołami i złoży wniosek. Powiat powinien również zapoznać się z dokumentacją i informacjami o projekcie dostępnymi na stronach www.malopolskietalenty.pl oraz www.mcp.malopolska.pl (konkurs 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych).

4. Jak mogę włączyć się do projektu jako ORGANIZACJA POZARZĄDOWA?

Organizacja pozarządowa może skontaktować się z szkołami lub/i organami prowadzącymi szkoły i połączyć min 35% szkół danego etapu edukacyjnego na terenie powiatu i jako lider złożyć oddzielnie dla danego etapu edukacyjnego (oddzielnie dla podstawówek, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą) wnioski aplikacyjne o utworzenie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych. Organizacja pozarządowa powinna również zapoznać się z dokumentacją i informacjami o projekcie dostępnymi na stronach www.malopolskietalenty.pl oraz www.mcp.malopolska.pl (konkurs 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych).

5. Jak mogę włączyć się do projektu jako RODZIC?

Jako rodzic możesz nominować swoje dziecko do projektu. Zapytaj w szkole, czy będzie brała udział w projekcie MAŁOPOLSKIE TALENTY. Jeżeli szkoła jeszcze nie wie o projekcie – możesz zachęcić ją do wzięcia udziału w nim. Twoja szkoła powinna wystąpić do swojego organu prowadzącego z zapytaniem czy będzie składać wniosek o dofinansowanie w imieniu swoich podległych szkół, może też wystąpić do swojego organu prowadzącego z propozycją utworzenia Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych (tzw. CWUZ) w swojej placówce. Szkoła może również skontaktować się z innymi szkołami w regionie i wówczas mogą wspólnie wystąpić do organu prowadzącego o możliwość utworzenia CWUZ-u. Szkoła powinna również zapoznać się z dokumentacją i informacjami o projekcie dostępnymi na stronach www.malopolskietalenty.pl oraz www.mcp.malopolska.pl (konkurs 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych).

6. W jaki sposób będą zorganizowane zajęcia?

Mówią o tym Zasady tworzenia i funkcjonowania Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych. Szczegółowe ustalenia, nie ujęte w w/w zasadach zależą od indywidualnych ustaleń między szkołami uczestniczącymi w projekcie i z organem prowadzącym (przy zachowaniu założeń zawartych w zasadach tworzenia i funkcjonowania CWUZ-ów).

Przeczytaj również Opis założeń wsparcia uczniów.

7. W jaki sposób dobierana będzie kadra do prowadzenia zajęć?

Kadrę wskazuje Lider projektu, który utworzy Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w porozumieniu ze szkołami uczestniczącymi w projekcie. Kadra prowadząca zajęcia weźmie udział w szkoleniach specjalistycznych przygotowujących do prowadzenia zajęć.