Fundusze Europejskie (Program Regionalny) Małopolska Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny)
DIAGNOZA UCZNIA W PROJEKCIE OBOWIĄZUJĄCA DLA I  I II EDYCJI CWUZ
Warunkiem przystąpienia przez ucznia do testu uzdolnień jest uzyskanie nominacji  za pośrednictwem  szkoły, a następnie złożenie kompletnie wypełnionej „deklaracji uczestnictwa w projekcie” podczas rekrutacji w projekcie konkursowym.