Fundusze Europejskie (Program Regionalny) Małopolska Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny)

Arkusze nominacji rodzicielsko-nauczycielskiej już dostępne!


Nominacja rodzicielsko–nauczycielska jest formą rekrutacji do projektu. Jej efektem będzie nominowanie do diagnozy uczniów uzdolnionych. Arkusze nominacji wraz z instrukcją można znaleźć w zakładce „Ważne dokumenty” na stronie projektu.

Uczestników do projektu mogą nominować rodzice i nauczyciele. Rodzice zgłaszają swoją nominację do nauczyciela, który następnie przeprowadza nominację ucznia zgodnie z procedurą. Opublikowane arkusze w zakładce „Ważne dokumenty” stanowią pomoc w wytypowaniu uczniów o poznawczych uzdolnieniach kierunkowych. Zawierają pytania, które pomogą nauczycielom nominującym określić stopnień nasilenia wskazanych cech ucznia oraz stwierdzić posiadanie przez niego uzdolnień.

Nominacja rodzicielsko–nauczycielska dla tej edycji rekrutacji trwa do 30 kwietnia 2017r.