Fundusze Europejskie (Program Regionalny) Małopolska Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny)

Aktualności

Rekrutacja na warsztaty dla nauczycieli CWUZ w ramach projektu Małopolskie Talenty- kluczowe kompetencje przedmiotowe, III edycja

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna indywidualną rekrutację nauczycieli, skierowanych przez Beneficjentów projektów konkursowych projektu Małopolskie Talenty na warsztaty dla nauczycieli Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ) z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych – matematyka, język angielski, przedsiębiorczość, TIK.

czytaj więcej >>

Prezentacje ze spotkania w Urzędzie Marszałkowskim dotyczącego wdrażania Inicjatywy Małopolskie Talenty

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania, które odbyło się w dniu 12 października br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego z beneficjentami II naboru w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … Continued

czytaj więcej >>

Rekrutacja na warsztaty dla nauczycieli CWUZ – kluczowe kompetencje ponad przedmiotowe

Stowarzyszenie WIOSNA  prowadzi rekrutację na warsztaty dla nauczycieli Centrów Wspierania Uczniów Zdolnych (CWUZ) z zakresu kluczowych kompetencji ponadprzemiotowych. Warsztaty służą przygotowaniu kadry nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu kompetencji społecznych i uczenia się, a przeszkoleni nauczyciele będą odpowiedzialni za wdrożenie przygotowanego w ramach Projektu Programu Szkoleniowego dla uczniów zdolnych poprzez prowadzenie szkoleń dla grup uczniów … Continued

czytaj więcej >>

Zbliża się diagnoza uzdolnień uczniów

W pierwszej połowie czerwca odbędzie się w szkołach objętych projektem diagnoza uzdolnień uczniów. W szkołach podstawowych w dniach 6 i 13 czerwca, natomiast w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w dniach 7 i 14 czerwca uczniowie przystąpią do testów badających kompetencje w zakresie języków obcych, przedsiębiorczości, matematyki, technologii informacyjno – komunikacyjnych.

czytaj więcej >>

Nabór wniosków na tworzenie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych wystartuje już 6 kwietnia!

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów rozpocznie się 6 kwietnia 2017 r. i będzie prowadzony do 10 maja 2017 r. do godz. 15:00. 

czytaj więcej >>

Rusza kolejny konkurs na tworzenie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych!

Już wkrótce Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości uruchomi konkurs uzupełniający dla inicjatywy MAŁOPOLSKIE TALENTY – kompleksowe wsparcie i rozwój uzdolnień uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z zakresu kompetencji kluczowych poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach edukacyjnych oraz innych przedsięwzięciach inspirująco-motywujących.

czytaj więcej >>

Szukamy lokalnych liderów

Trwają poszukiwania lokalnych liderów i organizatorów Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych. W projekcie MAŁOPOLSKIE TALENTY uczniowie szkół z 3 etapów edukacyjnych mają szansę rozwinąć swoje kluczowe kompetencje, nauczyciele i edukatorzy poszerzyć swój warsztat metodyczny, a organizatorzy centrów zdobyć nowe doświadczenia i kontakty.

czytaj więcej >>